یه سایتی هست واسه حل مسائل ریاضی که هر مسئله‌ای و با توضیح کامل و مرحله به مرحله حل میکنه واست. 

من وظیفه خودم میدونستم به تمام کسانی که از ریاضی متنفرن این سایت و معرفی کنم بلکه با تقلبی چیزی پاشن بیان پس فردا آینده این کشور و بسازن