بعد از عمل که بهوش میای بهت آب نمیدن تا وقتش برسه، چون بالا میاری.

میخوام بگم رسیدن به چیزی که هنوز وقتش نشده باعث میشه بالا بیاریش

-توئیت