دو شبه که خواب درستی ندارم. یکی دو ساعت میخوابم و بعد با ترس بیدار میشم. خواب میبینم که بیدارم. توی اتاق، با همین چیدمان و همین وسایل و ... همه‌چی همونطور که هست. واقعا انگار بیدار بودم، ولی خواب بوده. البته شب اول قضیه خیلی ترسناک بود و خداروشکر کردم که خواب بوده :)) . دیشب هم تکرار شد. بعد از یه خوابه دو ساعته یهو پریدم. اصلا هم ایده‌ای ندارم که چرا همچین خوابی میبینم. اتفاقاتی هم که میفته یکم عجیب و ترسناکه.

جالب اینجاست که چرتای نصفه و نیمه‌ای هم که بعد از پریدن از خواب میزنم این توهم و واسم ایجاد میکنه که خواب دیدم که بیدارم. یعنی میخوام بگم اصلا یه وضعیتی شده.

دلمون به خواب شب خوش بود که فعلا هنگ کرده.

در ابعاد بزرگتر به این قضیه نگاه کنیم یکم وحشتناک میشه. من خواب دیدم که بیدارم و دارم توی خونه و اتاقم یه کارایی میکنم. حالا فکر کن هنوزم خوابم و قراره یهو از خواب بیدار شم.

دیگه موز برنمیدارم :)) فکر کنم بخاطر مصرف بی رویه موز باشه