من خیلی به شانس اعتقادی ندارم و گمونم تلاش های ما در راستای یه هدف وقتی کاملا دقیق باشه باعث میشه به چشم نیاد و فکر میکنیم "شانس" در خونمون و زده.

وقتی چیزی دقیقا جایی که باید باشه هست و درست داره کارش و انجام میده معمولا به چشم نمیاد. واسه همینه که جمله بالا رو نوشتم. شما ریل قطار و تصور کن. دقیقا جای درست قرار گرفته و کارشم به درستی داره انجام میده. ما گاهی تصور میکنیم که تلاش میکنیم، اونم در مسیر درست و گاهی واقعا داریم تلاش میکنیم، اونم در مسیر درست.

البته گاهی پیش میاد که تلاش و میکنی، اتفاقا در مسیر درست، ولی بازم تهش میبینی به یه سری دلایل کاملا مسخره، نمیشه.

آره اینجا آدم به شانس اعتقاد پیدا میکنه

به این که حتما یه دلیلی داشته که اسممون شمس الله نیست