جمعه از همین لحظه خَر است. 

یعنی میخوام بگم این خود جمعه نیست که دلگیره‌ها، این ما هستیم که بهش استرس وارد میکنیم و باعث میشیم بره توو خودش.

بیا یه جمعه دست جمعی انرژی بدیم بهش ببین چی میشه. هی میگیم توو دلگیری، توو خری، عصرت خرتره، خب داغون میشه طفلی.

جمعه به این خوبی :)

بارون خره -_- 

هیچی هم نمیتونه درستش کنه. تمام