دیدی دوبار از توی تخم مرغ شانسی چیز مسخره درمیاد، دیگه دستت به خریدنش نمیره؟ 

روزگار ما هم همینه . اینقدر خواستیم و نشد، که بیا، دیگه نمیخوایم . هرچیزی یه تاریخ انقضایی داره . حداقل واسه من اینجوریه . یهو به خودت میگی دیگه خسته شدم . چرتِ این حرفا که براش بجنگ . شکست مقدمه پیروزیه . موفقیت از آنچه در آینه میبینید به شما نزدیکتر است . همش کشکه . آدم تا یه جایی شور و شوق داره . تا یه جایی میکشه . بعدش وا میده . آدمه، تراکتور که نیست صبح به صبح باکش و پُر کنی استارت بزنی ندونه دیروزم استارت خورده یا نه . 

دوبار که پوچ دربیاد یا پامیشه میره و دیگه بازی نمیکنه یا گند میزنه به هرچی بازیِ . آدمه خب . میبینه گوشه کنارش چپ و راست دارن میزنن رو گُل . دلخوشی‌م حدی داره . چهار بار که نشه دلخوشی‌ش که از بین میره هیچ، خودشم از بین میبره . آدمه

وقتی دلش یه چیزی و بخواد، دیگه خواسته . بچه میشه، میفهمی؟ دیدی بچه یه چیزی و بخواد و نداشته باشه چیکار میکنه؟ گریه میکنه . بازم بهش نده . قهر میکنه . بازم بهش نده . واسش عقده میشه . تنفر میشه . هی بگو بده . هی بگو اَخه . بچه‌س خب . میفهمی؟

فراموش میکنه؟میگفتن بزرگ که بشی یادت میره . پس کو؟ هرکی از راه میرسه میگه نیمه پُر لیوان و ببین . آقا این لیوانی که دادین دست ما از همون اول تَرک داشت . هرچی ریختیم توش از اون لا ریخت بیرون . لیوان و عوض کنین . 

هرکی رسید به ما گفت چته؟ گفتیم فلان چی و میخوایم . گفت برو دنبالش . ولش نکن . آخرشم به جرم تعقیب کردن گرفتنمون . 

بهترین سوال و حسین پناهی پرسید

این بود زندگی؟