راستش یه چیز شخصیه و نمیشه بیشتر توضیح داد :))

در همین حد که،

یادش بخیر