60 ساعته دارم سعی میکنم یه قالب واسه بلاگ پیدا کنم یا حداقل همین قالب و دستمالی کنم ولی هیچ رقمه اون چیزی که میخوام درنمیاد . حالا نه اینکه خیلی مهم باشه ها ولی حس میکنم اونی که باید باشه نیست . البته شاید دارم خودم و گول میزنم و دقیقا همونی که باید باشه س :|

دقیقا کثافت کاری از همین جاست که شروع میشه . دستمالی میکنی و هی بهم میزنی، هی بهم میزنی، هی قیمه ها رو میریزی توو ماستا آخرشم گند میزنی به هرچی بوده و هست و حتی چیزی که بعدها خواهد بود .

حالا از اینا که بگذریم چهارتا منبع معرفی کنین واسه قالب بلاگ بلکه جلوی این کثافت کاری ما گرفته باشه تا خودمون و گرفتار نکردیم .

سپاس