سوالی که پیش میاد اینه

چرا مثل سیب زمینی بی رگ؟

مثلا چرا نمیگن مثل سیب زمینی صاف و ساده؟