وقتی از یه نفر ناراحتید، عصبانی هستید یا هر هم خانواده دیگری، بهش بگید . 

آدم وقتی میتونه مسئله‌ای و حل کنه که از وجودش اطلاع داشته باشه . ممکنه جوابی که میگیرید باب میلتون نباشه ولی مطمئنا به یه نتیجه‌ای میرسین . 

مخصوصا کسایی که براتون عزیزن . 

لطفا حرف بزنید . مثل من نباشید :|