تعطیلات که میشه همه میرن شمال

ما شمالی ها میریم توی خودمون :|