ولی انصافا از این به بعد درست بنویسیم

حالا زمانی شاید میگفتیم لدفا، لطفن، فعلن و از این دست موارد

کم کم درحال شکل دادن به یک زبان نوشتاری جدید هستیم 

نکته دوم اینکه تلاش بیهوده برای درست نشون دادن چیزی که از پایه اشتباست، اشتباست

برای مثال: برگام ریخت 

دوست من، نه تنها مسئله حل نشده، بلکه درحال هم زدن مسئله و تبدیل آن به آشی حال بهم زن هستی

دوست کول من، از وارد کردن لغات بیگانه ( :)) ) به جملات آشنا بپرهیز

«آوره، یع چرخی میزدم دیدم گربه همسایه که خعلیم کیوته نشسته زل زده بهم. خاستم نازش کنم چنگولم گرفت برگام ریخت . بهشون گفتم اصن قبول نمیکردن . میگفتن وات؟ کریستوف و چنگول؟» :|