من اگه همچین سریالی ساخته بودم حسابی به خودم افتخار میکردم.

البته به جز دقایق پایانی سریال . واسه اون بخش احتمالا یکم حسرت میخوردم و پشیمون میشدم . وگرنه واسه بقیه ش صد در صد به خودم افتخار میکردم . چون من خیلی باهوش، با استعداد، ریزبین، هنرمند ... من خیلی خوبم خلاصه . همین