استیون هاوکینگ توی یکی از کتاباش سعی کرده بود با ریاضیات به این نتیجه برسه که ممکنه جهان خالقی نداشته باشه؟

اینکه توی کتاب به چه جوابی رسیده زیاد مهم نیست. الان دیگه می‌فهمه فرضیه‌هاش درست بودن یا غلط