دارم به این فکر میکنم متن «نویسنده» رو توی چند پست به اشتراک بذارم . نظرتون؟