یکی از هیجان انگیزترین کارها اینه که کلی بدوید و هزینه کنید تا بفهمید آپاندیستون مشکلی نداره.

امروز این هیجان و تجربه کردم