بله. خبر رسیده دانکرک توی هشت بخش در جشنواره فیلم بفتا کاندید دریافت جایزه شده.

خب باعث خرسندی ماست. البته که همچنان معتقدم جایزه ای به شخص نولان نمیدن. حالا هرچی.

و در ادامه باید خاطرنشان کنم اصغر آقا فرهادی هم حضور دارن. بله. فروشنده در بخش فیلم های غیر انگلیسی زبان کاندید دریافت جایزه شده و یکی از رقبا بانو آنجلینا جولی هستن. 

همینطور منتظر و امیدواریم