قبول حقیقت مثل اطلاع از سرطان میمونه.

هرچی زودتر بفهمی و باهاش کنار بیای به نفع خودته