زندگی دوتا قانون داره:

  1. هیچوقت همه‌ی اون چیزی که میدونی و فاش نکن