هرجا هوا مطابق میل ت نشد برو

فرق تو با درخت،

همین پای رفتن است


- سعید صاحب علم


به شدت دارم همینطوری رفتار میکنم و جالب اینجاست کلا در گذر هستم. تقریبا هیچ جا هوا باب میلم نیست. 

در این حد سخت سلیقه م یعنی