مثل اینکه بلاگر یه چالش راه انداخته و این وسط دختری معمولی پس از پشت سر گذاشتن این چالش من و دعوت کرده.

یک عدد تلفن همراه نچندان هوشمند دارم که فقط توی سرویس بهداشتی و غیر بهداشتی ازش استفاده نمیکنم. باقی کارها با همین دستگاه انجام میشه.

نکسوس 4 هستن ایشون

یک عدد سیستم کامپیوتری رومیزی که جزو اموال محل کار محسوب میشه. پس هیچی

یک عدد لپ تاپ که جزو اموال بنده محسوب میشه تا وقتی که خواهر گرام دست از سرش بردارن . ایشون هستن

طبق قوانین چالش من بانوچه ، خانم لبخند و حضرت کازیمو رو به این چالش دعوت میکنم.


یه چالشی هم بنده ایجاد میکنم و از تمام کسایی که این مطلب و میبینن میخوام درش شرکت کنن.
چالشِ ایجاد نکردن و شرکت نکردن در چالش :|