مشکل اینجاست که،

نصف اینایی که خدا رو قبول دارن

خودِ خدا قبولشون نداره .


به همین برکت