من زیاد نمیرم کافه چون یجورایی همیشه کافه هستم و تقریبا تنها کافه‌ای که میرم صاحب همین عکس بالاست و از دوستان نزدیک .

یه زمانی میخواستی از این دست چیزها (اشاره به اشاره شده ها در تصویر) ببینی فیلم و عکس و ماهواره و کوفت و کوچه پس کوچه و ... آخه کافه؟ آخه در ملا عام . دمتون گرم . نه اینکه فکر کنید دلمون میخواد و هوس میکنیم و حسودی میکنیم و ... نه . حالمون بد میشه . سر جدتون حالمون و بد نکنید

سپاس . یک شاکی