گفت :

اگه ضروری نیست نرو بیرون

لباس گرم بپوش

کلاه ت و بکش پایین گوشات باد نخوره

زیپ کاپشن ت و ببند

چتر یادت نره، میدونم بارون نیست

زود برگرد


گفتم : 

منم دوست دارم


-خودم نوشت


پی نوشت : نمی دونم این خودم نوشت ها چقدر مورد پسند هست